Finançament

Anar a la  Botiga per comprar  Lo Comunal o ser subscriptor.

Aneu a «Els comptes clars».

VIABILITAT

Lo Comunal, es un projecte fet amb molta il·lusió i molta cura. És un projecte estratègic per l a consolidació de les nostres xarxes de reciprocitat i suport mutu.

Perquè sigui viable la seva el·laboració i l’edició en paper necessitem de la vostra ajuda.

 • Despeses. Necessitem 4500 mensuals per les despeses d’edició, impremta, disseny, comunicació, distribució, logística, producció, col.laboradors i d’altres com seguretat social e impostos, etc.

  FORMES DE FINANÇAMENT

  Hem pensat que aquesta forma  de finançament diversificat,  però estem disposats a fer-la gratuïta  si es cobreixen les despeses d’alguna manera, ja sigui com suplement d’un periòdic, ja sigui una mancomunitat de col·lectius, etc.

De moment:

 • Preu de la revista. 3,5 unitats monetàries (um), indicat a la portada. Compreu la revista.

 • Preu per al distribuïdor.  2,75 um amb 0,75 um de benefici per a la distribució. Es fa factura. Es fa sota comanda del nombre d’exemplars. Feu-vos distribuidor.

 • Preu dels anuncis per mòdul  El mòdul  mínim es [51,2 x 60 mm].: 25 €.  Visible en paper i en el web i dret a 2 exemplars de la revista. Anuncieu-vos.

 • Subscriptors:. 5 € per número i el rebreu via correu postal. Amb una aportació per 6 edicions.  Feu-vos subscriptor

 • Socies mancomunades.  Persones i/o col·lectius que aposten per que la revista pugui establir-se al territori siguent un producte estable en el temps fins que pugui ser autosostenible.

  L’aportació mínima es de 25 € mensuals . Rebreu via correu postal (amb més continguts, materials que no han tingut cabuda en la revista impresa, però que són d’interès, a més d’altres documents). Participació en els crèdits. Feu-vos sòcia mancomunada.

 • Mecenatge. Aportació lliure no periòdica. Participació en els crèdits. Feu-vos mecenes.