Els comptes clars

Actualitzat el dia  23 de juny 2017:

Descàrrega de revistas

S’han descarregat de moment ….

Aportacions
  • Anunciants,  tenim …. i han aportat ……
  • Compra de revistes
  • Campanya de finançament
  • Socis Mancomunats
  • Distribuïdors
  • Mecenes
Despeses

Actualment tenim:

  • 7.95 € del domini
  • 400 hores de treball de l’equip editorial
  • Servidor,  60 euros anuals